POLITIKA ZASEBNOSTI

PODATKI O PODJETJU

Naziv: VERTEKS TG d.o.o.

Naslov: Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, Slovenija

ID za DDV: SI16049888

TRR: SI56 1910 0001 0308 438

SWIFT:  SZKBSI2X

Telefon:  031 423 433 ali 041 451 455 ali 03 828 18 20

E-pošta: Info Spambient info@spambient.si

DELOVNI ČAS – LETNI:

Ponedeljek – petek: 9.00 – 17.00

Sobota: 9.00-13.00

Nedelja, prazniki: ZAPRTO

DELOVNI ČAS – ZIMSKI:

Ponedeljek – petek: 9.00 – 16.30

Sobota: 9.00-13.00

Nedelja, prazniki: ZAPRTO

******************************************

POSLOVANJE V ČASU VLADNIH OMEJITEV PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V SLOVENIJI

Spletna trgovina Spambient. je nemoteno odprta še naprej, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Brez vrst in gneče. Hitro in priročno, kar iz udobja domačega naslonjača. Omogočen je tudi osebni brezstični prevzem naročenega blaga v poslovalnici. Vabljeni! 

Prodajno-servisni center VERTEKS TG d.o.o. v Celju pa trenutno čaka na boljše čase in je do nadaljnjega ZAPRT.

******************************************

PRAVNO OBVESTILO


Namen spletne strani je predstaviti splošno informacijo o podjetju VERTEKS TG d.o.o., njegovem poslovanju ter njegovih proizvodih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na pravila, ki jih vsebuje obvestilo.


Ko brskate po spletni strani VERTEKS TG d.o.o., ste anonimni. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah – prostovoljno zaupali svoje osebne podatke kot so: ime, elektronski naslov, itd. VERTEKS TG d.o.o jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne.


Vse informacije (pisne in slikovne) vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja VERTEKS TG d.o.o.


Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja VERTEKS TG d.o.o. ali pa ima VERTEKS TG d.o.o. pravico njihove uporabe.


Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi stranmi tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar VERTEKS TG d.o.o ni odgovoren za njihovo vsebino. Povezave do drugih spletnih strani nudi VERTEKS TG d.o.o le kot ugodnost za uporabnike njegovih spletnih strani.


VERTEKS TG d.o.o bo zagotavljal točnost in ažurnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, z vso potrebno skrbnostjo, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti VERTEKS TG d.o.o niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


VERTEKS TG d.o.o si tudi pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. VERTEKS TG d.o.o ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V VERTEKS TG d.o.o se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov VERTEKS TG d.o.o kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje VERTEKS TG d.o.o Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, davčna številka: SI16049888, matična številka: 2312760000.

Za varstvo osebnih podatkov so odgovorni tudi pooblaščeni partnerji, ki skupaj z nami zagotavljajo celostno procesiranje naročenih storitev.  

VERTEKS TG d.o.o zbira osebne podatke, ki nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve (nakup, preventivni servisni pregledi, testne vožnje) pri nas ali naših pooblaščenih partnerjih. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.  

VERTEKS TG d.o.o osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri VERTEKS TG d.o.o se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

VERTEKS TG d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV ZBIRAMO IN OBDELUJEMO

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v VERTEKS TG d.o.o zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki o izdelku (na primer znamka in tip, homologacijska številka, opravljene storitve servisa in garancije, itn.), spletni piškotki,  podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

VERTEKS TG d.o.o. vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

PRAVNE PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI OBDELAVE

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA POTREBE IZVAJANJA STORITEV

VERTEKS TG d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev (izvedba naročil, brezplačnih servisnih pregledov, obdelava garancijskih zahtevkov, obveščanje o serijskih okvarah ali vpoklicih oziroma varnostnih obvestilih, ipd.) ter vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

 • OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI PRIVOLITVE STRANKE

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki podjetju VERTEKS TG d.o.o omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

 • prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov ali soglasje prekliče, bo VERTEKS TG d.o.o. takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

PREKLIC PRIVOLITVE POSAMEZNIKA

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, VERTEKS TG d.o.o njegovih podatkov za te namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje v pisni obliki na naslov podjetja VERTEKS TG d.o.o.Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil podjetja VERTEKS TG d.o.o. in pooblaščenih partnerjev tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni partnerji podjetja VERTEKS TG d.o.o, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri info@spambient.si .

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

VERTEKS TG d.o.o. osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

PRAVICE STRANK  

VERTEKS TG d.o.o. zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

 • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
 • pravice do popravka, da VERTEKS TG d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravice do izbrisa, da VERTEKS TG d.o.o brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • če tako določa zakon.
 • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju VERTEKS TG d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • VERTEKS TG d.o.o osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. VERTEKS TG d.o.o mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. VERTEKS TG d.o.o je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

VERTEKS TG d.o.o. zahtevane informacije posreduje posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko VERTEKS TG d.o.o.:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

UGOVOR V PRIMERU NEPOPOLNE ODLOČITVE UPRAVLJAVCA IN PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri VERTEKS TG d.o.o vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. VERTEKS TG d.o.o je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. 

Zoper molk upravljavca (če torej VERTEKS TG d.o.o posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

UPORABA SPLETNE STRANI

Spletno mesto www.spambient.si za polno delovanje uporablja piškotke (cookies), da lahko uporabnikom omogoči najboljšo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta. Podrobne informacije o tem najdete na povezavi TUKAJ

DRUGO

VERTEKS TG d.o.o si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Dodatne informacije lahko pridobite na zahtevo na elektronskem naslovu: info@spambient.si

Celje, marec 2021

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa VERTEKS TG d.o.o., ki blago in storitve v Spletni trgovini VERTEKS TG d.o.o. prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

VERTEKS TG d.o.o in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. VERTEKS TG d.o.o  in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost pa medsebojne obveznosti urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki.

VERTEKS TG d.o.o  si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja brez vnaprejšnjega obveščanja. Splošni pogoji poslovanja veljajo, kot so definirani ob uporabi spletne trgovine.

NAKUPOVANJE – SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

.

REGISTRACIJA

Za nakup v spletni trgovini VERTEKS TG d.o.o. ni potrebno opraviti registracijo uporabniškega računa.

NAKUP

V spletni trgovini VERTEKS TG d.o.o so kupcu na voljo izdelki iz kataloga izdelkov VERTEKS TG d.o.o, ki so razvrščeni v blagovne skupine. Za enostavnejše iskanje izdelkov je kupcu na voljo iskalnik, ki izdelke išče po besedah in/ali po ceni. S potrditvijo v parih korakih kupec odda naročilo. Med nakupovanjem lahko kupec popravlja naročilo z dodajanjem in odstranjevanjem artiklov v košarici. S potrditvijo nakupa se naročilo zaključi in se šteje kot končni nakup. Kupec in prodajalec sočasno prejmeta obvestilo o oddaji naročila. Odstop kupca od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oz. v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).

PLAČILO

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila naročenega blaga:

– Po povzetju: kupnina se poravna ob prevzemu poštne pošiljke.

– Z bančnim nakazilom: kupnina se plača po predračunu z nakazilom preko banke. Predračun/ponudba, ki jo kupec prejme na e-naslov, je osnova za nakazilo. Znesek, ki je naveden na predračunu/ponudbi, je potrebno nakazati na transakcijski račun podjetja VERTEKS TG d.o.o. : IBAN SI56 191000010308438 odprt pri DBS d.d.

DOSTAVA

Kupljene izdelke lahko kupec prevzame v razstavnem salonu na lokaciji: SPAmbient, Medlog 15, 3000 Celje ali pa jih pošljemo na želeni naslov po pošti, če jih kupec plača po predračunu oziroma po povzetju. Pogodbeni partner za dostavo je Pošta Slovenije. Prevzem naročenega blaga je mogoč tudi na katerem izmed paketomatov Pošte Slovenije, brez vrst in gneče, 24/7. Diskretno, hitro in priročno! Podrobne informacije o prevzemu paketov na Paketomatu Pošte Slovenije izveste tukaj: KLIK.

Izdelki na zalogi se praviloma odpremijo v roku enega delovnega dne po prejemu potrditve nakupa. V primeru, da naročenega blaga prodajalec nima na zalogi, bo kupca o predvidenem dobavnem roku obvestil posebej. V primeru, da artikla ni mogoče zagotoviti, si prodajalec pridržuje pravico, da naročilo tudi zavrne. Dodatne informacije v zvezi s potekom odpreme lahko kupec kadarkoli dobi pri prodajalcu.

STROŠKI DOSTAVE BLAGA

Stroški dostave se zaračunajo po ceniku Pošte Slovenije. Strošek je vnaprej znan pri potrditvi nakupa.

Če se kupec odloči za dostavo s pošto po povzetju, bo naročeno blago plačal po poštni nakaznici. Provizijo poštne nakaznice krije kupec, in sicer 1,07 €, ne glede na vrednost pošiljke.  

PREKLIC NAROČILA IN VRAČILO BLAGA

Pravice do odstopa od pogodbe (preklic naročila, reklamacije, vrnjeno blago) lahko kupec uveljavlja skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.

V primeru, da želi kupec preklicati naročilo, mora to prodajalcu sporočiti v štirinajstih dneh pisno na naslov VERTEKS TG d.o.o., Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje ali po e-pošti na info@spambient.si. S tem kupec prekliče nakup v spletni trgovini in tako odstopi od pogodbe. Štirinajstdnevni rok za preklic naročila začne teči naslednji dan po danem naročilu.

Če je kupec blago že prejel, ga lahko vrne v 15 dneh. Petnajstdnevni rok za vračilo blaga začne teči naslednji dan po prejemu blaga.

Za vračanje izdelkov veljajo naslednja pravila:

 1. Izdelek, ki ga kupec vrača, mora biti neuporabljen, nepoškodovan, zapakiran v originalno embalažo in v nespremenjeni količini, razen če kupec ni bil kriv za poškodbe ali zmanjšanje količine blaga.
 2. Izdelkov, ki so že bili nošeni oziroma uporabljeni, kupec ne more vrniti.
 3. Kupec mora izdelku priložiti fotokopijo računa, iz katerega je mogoče razbrati izdelek, ki ga vrača.
 4. Kupec lahko izdelek vrne na sedež podjetja VERTEKS TG d.o.o.  osebno ali po pošti (poštnino vračila plača kupec) na naslov VERTEKS TG d.o.o., Cesta na Ostrožno 88, 3000 Celje.
 5. Stroške pošiljanja krije pošiljatelj. Pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema.
 6. Kupnina se kupcu vrne po opravljenem postopku preko poštne nakaznice ali z nakazilom na osebni račun.

GARANCIJA

Proizvajalec v skladu z zakonom kupcu zagotavlja jamstvo za morebitne napake na materialih ali v izdelavi. Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka veljajo pogoji  navedeni na priloženem garancijskem listu. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri svojem prodajalcu z garancijskim listom in računom prodajalca. Vsak reklamacijski zahtevek bo prodajalec obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko kupec sporoči: na e-naslov info@spambient.si ali tel. št. 03 828 18 20 ali 031 423 433 ali 041 451 455.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Vračilo blaga z reklamacijskim zahtevkom se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu. Če želi kupec pošiljko vrniti na stroške prodajalca, to stori tako, da se o tem predhodno dogovori s prodajalcem: tel. 03 828 18 20 ali 031 423 433 ali 041 451 455 ali info@spambient.si. V skladu z dogovorom bo prodajalec na kupčev naslov poslal poštarja, ki bo prevzel pošiljko. Drugačen način vračila na stroške prodajalca ni možen.

PRITOŽBE IN SPORI

VERTEKS TG d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@spambient.si ali pisno na naslov ponudnika VERTEKS TG d.o.o.  Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

 1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.siali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
 2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po sedežu prodajalca.

.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARNOSTI

V VERTEKS TG d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. VERTEKS TG d.o.o.  kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje VERTEKS TG d.o.o. Cesta na Ostrožno 88, 3000 Celje, davčna številka: SI16049888, matična številka: 2312760000.

Za varstvo osebnih podatkov so odgovorni tudi pooblaščeni partnerji, ki skupaj z nami zagotavljajo celostno procesiranje naročenih storitev.  

VERTEKS TG d.o.o. zbira osebne podatke, ki nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve (nakup, preventivni servisni pregledi, testne vožnje) pri nas ali naših pooblaščenih partnerjih. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.  

VERTEKS TG d.o.o. osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri VERTEKS TG d.o.o.  se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.